Pět základních dovedností, které budou děti v budoucnosti potřebovat

World Economic Forum přináší po diskuzi s největšími světovými zaměstnavateli pět základních dovedností, díky kterým se mohou děti v budoucnosti stát úspěšnými. Jedná se o kreativitu, digitální dovednosti, schopnost spolupráce, globální občanství a environmentální zodpovědnost.

🎨 Kreativita – schopnost myslet kreativně a řešit problémy různými způsoby

🤖 Digitální dovednosti – schopnost zvládnout nové formy digitálních technologií

🙏 Spolupráce – Schopnost práce s ostatními a přizpůsobení se jejich potřebám

🇨🇿 Globální občanství – schopnost myslet v globálních souvislostech

🌍 Environmentální zodpovědnost – schopnost jednat zodpovědně ve vztahu k přírodě a svému okolí

U nás v Akademii chápeme důležitost všech výše zmíněných dovedností a proto cílíme na to, aby se je v rámci našich aktivit děti učily a prohlubovaly je ⚙️

Celé video od Global Economic Forum dostupné zde: