Nabídka pro základní školy

Polytechnické zaměření

Čerpá-li Vaše vzdělávací instituce ze Šablon II, III nebo IV. (JAK) můžete se obrátit právě na nás

U nás i u vás

Programy a projektové dny realizujeme v našem moderním vzdělávacím centru Smart Bricks® v Brně-Slatina nebo přímo v prostorách Vaší školy

Kvalifikovaní lektoři

Naši zkušení lektoři jsou výborní pedagogové a provedou žáky zábavně-vzdělávacími tématy dle Vaší volby

Akademie mladých vědců, z. s.

Nezisková organizace nabízející školám a školkám v Brně a jeho blízkém okolí vzdělávací programy a projektové dny pro děti i pedagogy

Více o Akademii
Pro základní školy: Výukové programy

Projektové dny a výukové programy

Pokud přemýšlíte nad tím, jak žákům ve věku 6 až 14 let zpříjemnit den ve škole a zároveň je něčemu novému naučit, můžeme pro Vás vytvořit výukový program především na podporu matematiky, vědy, robotiky, programování a informatiky.

Za pomocí jedinečných vzdělávacích setů od LEGO® Education bavíme žáky v zajímavých
vzdělávacích programech na témata blízká jejich každodennímu životu i látce probírané v jednotlivých výukových předmětech. K tématům přistupujeme formou mezioborových a mezipředmětových vazeb za využití celostního učení. Vše probíhá v duchu nenásilného objevování, hravého poznávání a praktického učení.

Pyšníme se licencovanými postupy a pomůckami včetně propracovaných metodik a projektových příprav ke všem našim nabízeným vzdělávacím programům i projektovým dnům. Pro základní školy nabízíme pestrý set programů 90 minutových vzdělávacích programů a 180 minutových projektových dnů na témata:

1. stupeň ZŠ: síla, rychlost, životní cyklus zvířat, recyklace, pohyb, robotika
2. stupeň ZŠ: programování, robotika, objevování fyzikálních zákonů v praxi, bezpečnost IT,
mechatronika

Pokud se rozhodnete absolvovat výukový program přímo v u nás – ve vzdělávacím centru Smart Bricks®, obdržíte od nás také čas v herně plné LEGO® kostek jako bonus.

Flexibilně připravíme také další programy dle Vašich požadavků v souladu s Vaším školním vzdělávacím plánem. Veškeré projektové dny zrealizujeme podle kritérií Šablon II, III, IV (JAK) a mohou být z těchto fondů plně hrazeny.

.

Pro základní školy: Projektové dny

Co od výukových programů a projektových dnů očekávat?

Programy jsou metodicky precizně propracované a systematicky vedou k pochopení konceptů, vzdělávací obsah osnov je spojen s praktickými a dynamickými aktivitami, žáky vedou profesionální a proškolení pedagogové, pracujeme s nejlepšími technicky a finančně nákladnými pomůckami, učební situace jsou postaveny na dětem blízkých problémech z jejich světa, díky práci s kostkami LEGO® a technikou všestranně rozvíjíme dítě v oblastech komunikace, socializace, logického i kritického myšlení a řešení problémů.

Před uskutečněním programu projektového dne ve Vaší škole naši koordinátoři pro Vaše pedagogy připraví ready-to-use koncept projektového dne a zkušení lektoři následně zaštítí celou výuku. Získáte od nás veškerou přípravu, podporu i materiály. Pedagogy Vaší školy provedeme celým procesem od plánování, přes realizaci až po závěrečnou reflexi a vykázání projektového dne. Společně zapracujeme na nutné dokumentaci pro Šablony.

Metodika

Používáme aktivizační metody jako je hra, kooperativní učení a samostatné uvažování. Samozřejmostí je rozvoj kritického myšlení a kreativity s důrazem na praktickou využitelnost poznatků. Učitelé si z projektového dne mimo jiné odnesou inovativní metody pro přípravu a realizaci projektového vzdělávání v oboru polytechniky a robotiky. Žáci si zážitkovou formou osvojí dovednosti z oborů jako je robotika, programování, fyzika, matematika, environmentalistika a další. Vzdělávací obsah si vyzkouší hravou formou na oblíbených stavebnicích sad LEGO® Education.

Jak takový projektový den ve škole vypadá?

Aktivita je určitě pro minimálně jednoho pedagoga a jednoho odborníka z Akademie mladých vědců, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v našem vzdělávacím centru centrum Smart Bricks®.

Projektový den v jedné třídě představuje 180 minut (4 x 45 min) přímé práce lektorů s dětmi. Rádi Vám připravíme projektový den podle polytechnických témat, která jsou daná vzdělávacími sety LEGO® Education® nebo téma flexibilně přizpůsobíme tomu, jakou látku právě probíráte ve škole.

Na základě komunikace mezi vyučujícím a centrem navrhneme program včetně klíčových kompetencí a nasdílíme Vám vzorovou přípravu i podklady pro společnou reflexi. Odborník s pedagogem si následně stanoví detaily jejich interakce a přípravné spolupráce. Nakonec již naši odborníci přijíždějí k Vám realizovat program dle domluvy.

Nabídka kroužků pro základní školy

Akademie mladých vědců nově nabízí i zájmové kroužky s využitím LEGO Education přímo ve Vaší instituci. Kroužky lze pořádat pravidelně v odpoledních hodinách, na výběr je z několika programů a lekcí o délce 45 či 60 minut. Pokud byste měli o kroužek ve Vaší škole zájem, neváhejte se nám ozvat. 

Na výběr je z následujících programů (podrobnější popis naleznete níže v ceníku):

  • LEGO® programování pro I. a II. třídy
  • LEGO® programování pro III. a IV. třídy
  • Pokročilejší LEGO® programování (5.tř-9.tř.)

Činnosti a aktivity v kroužcích jsou založeny na konceptu STEAM (S-Science, T-Technology, E-Engineering, A-Arts, M-Maths) a hravém učení při využití a práci se speciálními stavebními a edukačními sadami stavebnic LEGO® Education.

Naši lektoři jsou speciálně proškolení profesionální pedagogové, kteří přijedou pracovat do Vašich prostor se svým know-how a naším technickým vybavením. 20 minut před zahájením každé lekce přivezeme a nainstalujeme pro použití veškerou potřebnou ICT technikou, stavebnice a vzdělávací robotické ITC pomůcky, které budeme pro danou výuku potřebovat.

Vybraný kroužek u vás ve školce zrealizujeme již od počtu 8 zapsaných dětí. Maximální počet
dětí v jednom kroužku je 12. Výuka může na požádání probíhat v anglickém jazyce.

Za pololetí se uskuteční celkem 14 lekcí v čase, který bude vyhovovat Vaší skupině. Jeden den
může být realizováno více kroužků (v po sobě jdoucích skupinách). Den konání kroužku je stále
možný dle domluvy (úterý, čtvrtek, pátek)(viz. kapacitní možnosti naší agentury v závislosti na
počtu dalších přihlášených institucí).

V případě zájmu a potřeby dalších informací nás neváhejte kontaktovat. V nabídce máme i
podobně koncipované kroužky pro MŠ.

Projektový den v MŠ Na kopečku u Zvonečku

Neustále naše vzdělávací programy a projektové dny vylepšujeme, což vede ke spokojenosti učitelů i dětí navštívených vzdělávacích institucí. Pokud Vás zajímá, co o nás říkají druzí, podívejte se na zpětné vazby.


Napište nám

Máte dotazy? Chcete využít naše služby pro Vaši školu či školku?

Napište nám

Máte dotazy? Chcete využít naše služby pro Vaši školu či školku?