Výukové programy a projektové dny pro SŠ

Polytechnické zaměření

Čerpá-li Vaše vzdělávací instituce ze Šablon II, III nebo IV. (JAK) můžete se obrátit právě na nás

U nás i u vás

Programy a projektové dny realizujeme v našem moderním vzdělávacím centru Smart Bricks® v Brně-Slatina nebo přímo v prostorách Vaší školy

Kvalifikovaní lektoři

Naši zkušení lektoři jsou výborní pedagogové a provedou studenty zábavně-vzdělávacími tématy dle Vaší volby

Akademie mladých vědců, z. s.

Nezisková organizace nabízející školám a školkám v Brně a jeho blízkém okolí vzdělávací programy a projektové dny pro děti i pedagogy

Více o Akademii
Pro základní školy: Výukové programy

Pokud přemýšlíte nad tím, jak studentům ve věku 14 až 18 let zpříjemnit den klasické výuky a zároveň je přinutit objevovat něco nového, ale užitečného, můžeme pro Vás vytvořit výukový program především na podporu machatroniky, vědy, robotiky, programování a informatiky.

Za pomocí jedinečných vzdělávacích setů od LEGO® Education bavíme studenty v zajímavých vzdělávacích programech na témata blízká jejich každodennímu životu i látce probírané v jednotlivých výukových předmětech. K tématům přistupujeme formou mezioborových a mezipředmětových vazeb za využití celostního učení. Vše probíhá v duchu nenásilného objevování, hravého poznávání a praktického učení.

Pyšníme se licencovanými postupy a pomůckami včetně propracovaných metodik a projektových příprav ke všem našim nabízeným vzdělávacím programům i projektovým dnům. Pro střední školy nabízíme pestrý set programů 90 minutových vzdělávacích programů a 180 minutových projektových dnů na různá témata:

Flexibilně připravíme také další programy dle Vašich požadavků v souladu s Vaším školním vzdělávacím plánem. Veškeré projektové dny zrealizujeme podle kritérií Šablon II, III, IV (JAK) a mohou být z těchto fondů plně hrazeny.

.

Pro základní školy: Projektové dny

Co od výukových programů a projektových dnů očekávat?

Programy jsou metodicky precizně propracované a systematicky vedou k pochopení konceptů, vzdělávací obsah osnov je spojen s praktickými a dynamickými aktivitami, děti vedou profesionální a proškolení pedagogové, pracujeme s nejlepšími technicky a finančně nákladnými pomůckami, učební situace jsou postaveny na dětem blízkých problémech z jejich světa, díky práci s kostkami LEGO® a technikou všestranně rozvíjíme dítě v oblastech komunikace, socializace, logického i kritického myšlení a řešení problémů.

Před uskutečněním programu projektového dne ve Vaší škole naši koordinátoři pro Vaše pedagogy připraví ready-to-use koncept projektového dne a zkušení lektoři následně zaštítí celou výuku. Získáte od nás veškerou přípravu, podporu i materiály. Pedagogy Vaší školy provedeme celým procesem od plánování, přes realizaci až po závěrečnou reflexi a vykázání projektového dne. Společně zapracujeme na nutné dokumentaci pro Šablony.

Metodika

Používáme aktivizační metody jako je hra, kooperativní učení a samostatné uvažování. Samozřejmostí je rozvoj kritického myšlení a kreativity s důrazem na praktickou využitelnost poznatků. Učitelé si z projektového dne mimo jiné odnesou inovativní metody pro přípravu a realizaci projektového vzdělávání v oboru polytechniky a robotiky. Studenti si zážitkovou formou osvojí dovednosti z oborů jako je robotika, programování, fyzika, matematika, environmentalistika a další. Vzdělávací obsah si vyzkouší hravou formou na oblíbených stavebnicích sad LEGO® Education.

Jak takový projektový den ve škole vypadá?

Aktivita je určitě pro minimálně jednoho pedagoga a jednoho odborníka z Akademie mladých vědců, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v našem vzdělávacím centru centrum Smart Bricks®.

Projektový den v jedné třídě představuje 180 minut (4 x 45 min) přímé práce lektorů se studenty. Rádi Vám připravíme projektový den podle polytechnických témat, která jsou daná vzdělávacími sety LEGO® Education® nebo téma flexibilně přizpůsobíme tomu, jakou látku právě probíráte ve škole.

Na základě komunikace mezi vyučujícím a centrem navrhneme program včetně klíčových kompetencí a nasdílíme Vám vzorovou přípravu i podklady pro společnou reflexi. Odborník s pedagogem si následně stanoví detaily jejich interakce a přípravné spolupráce. Nakonec již naši odborníci přijíždějí k Vám realizovat program dle domluvy.


Neustále naše vzdělávací programy a projektové dny vylepšujeme, což vede ke spokojenosti učitelů i dětí navštívených vzdělávacích institucí. Pokud Vás zajímá, co o nás říkají druzí, podívejte se na zpětné vazby.


Napište nám

Máte dotazy? Chcete využít naše služby pro Vaši školu či školku?

Napište nám

Máte dotazy? Chcete využít naše služby pro Vaši školu či školku?