Seznámení s koncepty STEM a STEAM

Koncept STEM je komplexním konceptem uplatňovaným ve vzdělávání a je zaměřen na následující obory, které dále propojuje – věda (Science), technika (Technology), technologie (Engineering), matematika (Math). Vzdělávání a odborná příprava STEM vytváří specifický vztah mezi uvedenými disciplínami s cílem rozvíjet schopnosti lidí prostřednictvím podpory technického a vědeckého vzdělávání se silným důrazem na kritické a kreativní myšlení.

V současné době prošel koncept STEM rozšířením o další obor, kterým je obor umění (Arts) a vzniká nám tak další nový koncept, který nese název STEAM. K oborům jako je věda, technologie, technika a matematika se přiřadilo i umění, které reprezentuje například humanitní vědy, jazyky, divadelní uměni, hudební umění, výtvarné umění či grafika.

Obě koncepce kladou velký důraz na spojení kritického a kreativního myšlení. Hlavní rozdílem mezi těmito koncepcemi v praxi je ten, že STEM se zaměřuje převážně na vědeckou problematiku z pohledu daných oborů. Oproti tomu STEAM využívá metody, které kombinují více perspektiv a aspektů, a právě to je důvodem úspěšnosti a důležitosti při hledání různých inovací.  Cílem obou koncepcí je budování klíčových kompetencí, které dítě využije v budoucnosti a připraví ho na konkurenční prostředí. 

Oba koncepty se snaží přibližovat výuku reálnému životu a nahrazují klasické a teoretické pojetí výuky vzájemným propojením všech zmíněných oborů. Hlavní výhodou je, že koncepty podporují zvídavé myšlení, týmovou spolupráci a snahu logicky nacházet řešení. Během vzdělávacího procesu s těmito koncepcemi dochází k využití analytické i kreativní mozkové hemisféry, vývoj dítěte je tak stimulován komplexně a dochází jak k rozvoji schopnosti logického a kritického myšlení, tak k rozvoji kreativity a představivosti. Toto dává možnost plně využít jejich potenciálu a děti tak připravit na výzvy ze světa nových technologií. Příkladem aplikování koncepcí ve vzdělávání v praxi je využití edukačních setů konstrukčních stavebnic cyklu LEGO® Education. Jako rodič máte možnost nechat své dítě, aby si tuto koncepci vzdělávání vyzkoušelo a podle jeho pocitů se rozhodnout, zda to pro něj je dobrá volba a zda se seznámí s něčím novým skrze rozšířenou nabídku.