Výukový program v MŠ Kometka

Dne 10. 6. 2021 jsme navštívili MŠ Kometka s naším výukovým programem Zábavní park. Našim lektorům byly svěřeny dvě třídy po 26 a 23 dětech, z toho jeden výukový program probíhal v českém a druhý v anglickém jazyce. 

Lektoři se na začátku programu seznámili s pedagogy dané třídy, zároveň se pozdravili s dětmi. V každé třídě pak proběhlo představení příběhu, do kterého jsme během programu děti začlenili. 

Progam Zábavní park vychází z přirozené touhy zkoumat, poznávat a objevovat okolní svět. Proto děti i v tomto programu řeší problém stavby atrakce do zábavního parku. Cestou této tvořivé hry získají poznatky z oblasti rané vědy, techniky a matematiky (koncem STEAM). Děti tak zkoumají poznatky okolo stojů, především pak že všechny stoje jsou vytvořeny z pohyblivých částí. Takto pak všechny děti musely dle své fantazie, ale i námětů lektorů sestavit funkční modely se zapojením pohyblivých částí tak, aby stroj, který se rozhodli postavit, fungoval dle jejich představ. Tímto způsobem pak děti procvičují své technické, matematické a logické myšlení.

I pedagogové dané třídy nezůstali pozadu, dostali před samotným programem metodiku celého programu k pročtení a získali tak možnost zapojit se do programu, ale i doptat se na další dotazy našich lektorů, pokud chtěli některé metody zařadit do pravidelné výuky. 

Celkově se nám program i společnost dětí a učitelů v MŠ Kometka moc líbila a těšíme se na další setkání do budoucna. 

Výukový program v MŠ Kometka